Specijalistička neurološka i psihijatriska ordinacija Neuromedic - Niš - Dobrodošli. Neuromedic je 13 godina sa Vama. Prva i jedina neurološka i neurofiziološka ordinacija u Nišu kojom rukovodi Prof. Dr Stojanka Đurić redovni profesor Medicinskog fakulteta u Nišu, neuropsihijatar i subspecijalista kliničke neurofiziologije.