Elektroneuromiografija (ENMG)

Elektroneuromiografija (ENMG) je dijagnostička metoda koja služi za registraciju akcionih potencijala motornih jedinica mišića i ispitivanje provodljivosti perifernih živaca.Metoda električne stimulacije nerava i merenje brzine provođenja naziva se elektroneurografija (ENG), a metoda registracije akcionih potencijala motornih jedinica, spontane i insercione aktivnosti mišića naziva se elektromiografija (EMG). ENMG kao dopunska dijagnostička metoda treba da odgovori na sledeća pitanja:

-Da li je bolest perifernog ili centralnog motornog neurona?

-Da li je mišić patološki promenjen, ili nije?

-Da li je promena miogena, ili neurogena?

-Ako je neurogena, da li odgovara spinalnoj leziji, ili leziji perifernog nerva?

-Da li je promena lokalizovana, ili obuhvata više mišića?

-Da li je denervacija kompletna, ili parcijalna?

-Da li je proces aktivan ili stacionaran, progresivan ili, sa kompenzatornim ili reinervacionim elementima?

-Da li je poremećaj funkcije neuromišićne sinapse, što se sreće kod mijastenije gravis i mijasteničnog sindroma?

-Da li je u pitanju polineuropatija ili radikulopatija?

Elektroneuromiografija je dijagnostička metoda za utvrđivanje bolesti i oštećenja perifernog nervnog sistema. To podrazumeva ispitivanje dela nervnog sistema od tela nervne ćelije u kičmenoj moždini (motorni neuron), preko korenova nerava (radiksa), spletova nerava (pleksusa), perifernih nerava, neuromišićne sinapse i mišića.

Neurološka oboljenja kod kojih je potrebno uraditi ENMG su:

-Degenerativna oboljenja diskusa (diskus hernije) da bi se utvrdilo da li postoji pritisak diskusa na nervne korenove i njihovo posledično oštećenje.

-Traume kod kojih postoje klinički znaci povrede perifernih nerava.

-Dijabetes mellitus, da bi se utvrdilo da li su se razvile komplikacije osnovnog oboljenja u vidu dijabetesne polineuropatije.

-Sva neurološka oboljenja koja zahvataju periferni nervni sistem (bolest motornog neurona, neuropatije), oboljenja mišića (miopatije, mišićne distrofije), oboljenja kod kojih postoji poremećaj na nivou neuromišićne spojnice (mijastenija gravis i mijastenični sindrom).

ENMG pregled je potrebno uraditi kod pacijenata koji imaju hronično trnjenje stopala, nogu i ruku, osećaj poigravanja mišića, osećaj pojačanog zamaranja pri korišćenju mišića ramenog pojasa ili pri penjanju uz stepenice, gubitak mišićne mase, bolove i napetost u mišićima, bolove u vratnom delu kičme i rukama, bolove u obe noge praćene trnjenjem nogu ili sedalne regije i poremećajima mokrenja.

ENMG snimanje vrši izuzetno stručan i visoko edukovan tim neurologa i neurofiziologa, koji su se iz ove oblasti edukovali  pod rukovodstvom Prof. Dr Stojanke Đurić u Kliničkom centru Niš, na Klinici za neurologiju u Nišu. Prof. Dr Đurić je inače i osnivač službe Kliničke neurofiziologije na Klinici za neurologiju u Nišu i edukovala je preko 30 lekara iz ove oblasti. Bila je na edukaciji iz Kliničke neurofiziologije na Klinici za neurologiju u Ljubljani, u Nacionalnoj bolnici u Londonu i u Medicinskom akademskom centru u Amsterdamu. Idalje se bavi elektroneuromiografijom i svoj tim neurologa i neurofiziologa iz ordinacije Neuromedic  školuje u eminentnim neurofiziološkim centrima u Evropi.

U našoj ustanovi elektroneuromiografiju (ENMG) radi stručni tim neurologa i neurofiziologa. Snimanje možete uraditi svakog radnog dana uz prethodno zakazivanje na tel: 018/249 249 ili 064 1432066.