EMNG (snimanje
mišića i nerava)

Elektroneuromiografija je dijagnostička metoda za utvrđivanje
bolesti i oštećenja perifernog nervnog sistema

 

Elektroneuromiografija

Elektroneuromiografija (ENMG) je dijagnosticka metoda koja služi za registraciju akcionih potencijala motornih jedinica mišica i ispitivanje provodljivosti perifernih živaca.Metoda elektricne stimulacije nerava i merenje brzine provodenja naziva se elektroneurografija (ENG), a metoda registracije akcionih potencijala motornih jedinica, spontane i insercione aktivnosti mišica naziva se elektromiografija (EMG). ENMG kao dopunska dijagnosticka metoda treba da odgovori na sledeca pitanja:

-Da li je bolest perifernog ili centralnog motornog neurona?

-Da li je mišic patološki promenjen, ili nije?

-Da li je promena miogena, ili neurogena?

-Ako je neurogena, da li odgovara spinalnoj leziji, ili leziji perifernog nerva?

-Da li je promena lokalizovana, ili obuhvata više mišica?

-Da li je denervacija kompletna, ili parcijalna?

-Da li je proces aktivan ili stacionaran, progresivan ili, sa kompenzatornim ili reinervacionim elementima?

-Da li je poremecaj funkcije neuromišicne sinapse, što se srece kod mijastenije gravis i mijastenicnog sindroma?

-Da li je u pitanju polineuropatija ili radikulopatija?Elektroneuromiografija je dijagnosticka metoda za utvrdivanje bolesti i oštecenja perifernog nervnog sistema. To podrazumeva ispitivanje dela nervnog sistema od tela nervne celije u kicmenoj moždini (motorni neuron), preko korenova nerava (radiksa), spletova nerava (pleksusa), perifernih nerava, neuromišicne sinapse i mišica.

Neurološka oboljenja kod kojih je potrebno uraditi ENMG su:

-Degenerativna oboljenja diskusa (diskus hernije) da bi se utvrdilo da li postoji pritisak diskusa na nervne korenove i njihovo posledicno oštecenje.

-Traume kod kojih postoje klinicki znaci povrede perifernih nerava.

-Dijabetes mellitus, da bi se utvrdilo da li su se razvile komplikacije osnovnog oboljenja u vidu dijabetesne polineuropatije.

-Sva neurološka oboljenja koja zahvataju periferni nervni sistem (bolest motornog neurona, neuropatije), oboljenja mišica (miopatije, mišicne distrofije), oboljenja kod kojih postoji poremecaj na nivou neuromišicne spojnice (mijastenija gravis i mijastenicni sindrom).

ENMG pregled je potrebno uraditi kod pacijenata koji imaju hronicno trnjenje stopala, nogu i ruku, osecaj poigravanja mišica, osecaj pojacanog zamaranja pri korišcenju mišica ramenog pojasa ili pri penjanju uz stepenice, gubitak mišicne mase, bolove i napetost u mišicima, bolove u vratnom delu kicme i rukama, bolove u obe noge pracene trnjenjem nogu ili sedalne regije i poremecajima mokrenja.

ENMG snimanje vrši izuzetno strucan i visoko edukovan tim neurologa i neurofiziologa, koji su se iz ove oblasti edukovali pod rukovodstvom Prof. Dr Stojanke Đuric u Klinickom centru Niš, na Klinici za neurologiju u Nišu. Prof. Dr Đuric je inace i osnivac službe Klinicke neurofiziologije na Klinici za neurologiju u Nišu i edukovala je preko 30 lekara iz ove oblasti. Bila je na edukaciji iz Klinicke neurofiziologije na Klinici za neurologiju u Ljubljani, u Nacionalnoj bolnici u Londonu i u Medicinskom akademskom centru u Amsterdamu. Idalje se bavi elektroneuromiografijom i svoj tim neurologa i neurofiziologa iz ordinacije Neuromedic školuje u eminentnim neurofiziološkim centrima u Evropi.

U našoj ustanovi elektroneuromiografiju (ENMG) radi strucni tim neurologa i neurofiziologa. Snimanje možete uraditi svakog radnog dana uz prethodno zakazivanje na tel: 018/249 249 ili 064 1432066.