Evocirani
potencijali

U našoj ordinaciji možete uraditi tri različita
modaliteta evociranih potencijala

 

Evocirani potencijali

Razlicti modaliteti evociranih potencijala, kako se u savremenoj neurofiziološkoj literaturi nazivaju multimodalni evocirani potencijali (MEP), kao dijagnosticki testovi služe za ocenu funkcije senzornih I senzitivnih sistema I njihovih pratecih struktura u centralnom nervnom sistemu. . U zavisnosti od toga koji se sistem ispituje, primenjuje se I odgovarajuci stimulus. Za ispitivanje vizuelnog sistema upotrebljava se svetlost, za ispitivanje akusticnog sistema zvuk, za ispitivanje funkcije senzitivnog sistema elektricni ili mehanicki stimulus I za ispitivanje funkcije motornih puteva elektricna stimulacija. Odgovor koji nastaje posle izvesnog vremena predstavlja elektricnu aktivnost pojedinih struktura centralnog nervnog sistema.

U našoj ordinaciji možete uraditi tri razlicita modaliteta evociranih potencijala:

Vizuelne evocirane potencijale
(VEP) i ERG-za ispitivanje vidnih puteva

Primenjuju se kod smetnji vida (oslabljen ili izgubljen vid).

Indikacije za primenu VEP-a i ERG-a :

-Oboljenja optickog nerva-neuritis nervi optici koji se cesto srece kao inicijalni simptom kod pacijenata sa dijagnostikovanom multiplom sklerozom. Klinicki znaci optickog neurita su nagli gubitak vida koji je pracen bolom u zahvacenom oku ili se bol širi supraorbitalno. I pojacava se pokretanjem ocnih jabucica. Opticki neuritis je obicno jednostran, rede zahvata oba oka.

- Kompresivne lezije ocnog nerva koje se srecu kod ekspanzivnog procesa hijazmalne regije (adenom hipofizeneoplazma u predelu sele turcike, meningeom i kraniofaringeom.

- Kod oftalmoloških oboljenja: refrakcione anomalije, katarakta. Amblzopia, glaukom, retinopathia, makulopathia, juvenilana i senilna makularna degeneracija.

Akustične evocirane potencijale
(AEP, ABR, BERA)

Primenjuju se kod smetnji sluha, oslabljenog ili izgubljenog sluha, zujanja u ušima, vrtoglavica-perifernog vertiga.

Služe za ispitivanje funkcije perifernog i centralnog dela akusticnog puta.

Klinicka primena AEP-a: periferni vertigo, oštecenja nervus cochlearisa, tumori i vaskularne lezije moždanog stabla, odredivanje praga sluha

Samosenzitivne evocirane potencijale (L i CSEP) -
za ispitivanje somatosenzornog sistema.

Stimulacijom perifernih nerava ruku, nogu i lica elektricnim stimulusom, nakon usrednjavanja stimulusa u odredenom frekventnom podrucju, registruju se odgovori na odredenim mestima ekstremiteta, kicmene moždine i mozga.

Klinicke indikacije:

-Oštecenja perifernih nerava i radiksa

-Lezije kicmene moždine u cervikalnom i torakalnom delu

-Cervikalna spondiloticna mijelopatija (kod diskus hernije u vratnom delu kicme)

-Povrede kicmene moždine

-Neuropatije

-Siringomijelija

-Multipla skleroza

-Cerebrovaskularna oboljenja

Ispitivanje vrši neurolog-neurofiziolog kao i medicinski tehnicar posebno edukovanih za ovakav vid ispitivanja, a uz pomoc aparata za elektroneuromiografiju. Za primenu navedenog snimanja nema apsolutnih kontraindikacija. Metoda je bezbolna i traje 30 do 60 minuta.

Svi modaliteti koji se primenjuju su bezbedni i ne izazivaju neželjene efekte.

Pregled se obavlja u ordinaciji Neuromedic, svakodnevno, a po prethodnom zakazivanju na telefon 018 249249 ili 0641432066.