Kardiologija

 

Kardiologija

Kardiologija je oblast interne medicine koja se bavi prevencijom i lecenjem bolesti srca i krvnih sudova. Tim kardiologa Poliklinike Neuromedic bavi se prevencijom, dijagnostikom i lecenjem ovih kardiovaskularnih poremecaja.

Najčešći znaci i simptomi kardiovaskularnih oboljenja su:

Bolovi u grudima, u miru ili pri naporu

Osećaj stezanja u grudima, u miru ili pri naporu

Osećaj nedostatka daha, u miru ili pri naporu

Lupanje srca

Mračenje pred očima

Malaksalost

Brzo umaranje pri manjem naporu

Dijagnostičke metode koje su značajne:

Poliklinika za svoje pacijente obezbeduje pregled profesora i specijalista kardiologije, a od dijagnostickih metoda koje su znacajne nudimo :

Elektrokardiografija - EKG

Test fizickim opterecenjem

Stres EHO kardiološki test

Ultrazvucni pregled srca sa kolordoplerom

Holter monitoring EKG ( 24h, 48h, 72h, 120h, 144h, 168h )

Holter monitoring krvnog pritiska ( 24h, 48h)

EKG

Elektrokardiografija predstavlja graficki prikaz elektricne aktivnosti srca. Brza je, bezbolna i neinvazivna metoda. Snimanje traje 2 ili više minuta, a rezultat je dostupan odmah. Cilj dijagnostike je otkrivanje poremecaja srcanog ritma ( aritmija) ili ishemije srcanog mišica.

TEST FIZIČKIM OPTEREĆENJEM

Test fizickim opterecenjem je metoda kojom se proverava koronarna rezerva odnosno snabdevenost srca krvlju. Za vreme testa, bilo da hodate po pokretnoj traci ili da vozite staticki bicikl, prati se krvni pritisak, srcana frekvenca odnosno broj otkucaja u minutu i što se i prati i beleži na EKGu. Na taj nacin se prati reakcija srca na povecane potrebe organizma za kiseonikom. Izvodenje ovog testa preporucuje se osobama i bez srcanih tegoba koji imaju u anamnezi faktore rizika u cilju prevencije i ranog otkrivanja koronarnih bolesi. Stabilni srcani bolesnici bi trebalo periodicno da izvode test u cilju pracenja efikasnosti terapije i odredivanja stepena bezbednosti fizicke aktivnosti

STRES-EHO KARDIOLOŠKI TEST

Stres- ehokardiografski test podrazumeva izlaganje doziranom fizickom opterecenju ili korišcenje farmakolopkih agenasa dipiridamola ili dopamina u cilju izazivanja ishemije miokarda, odnosno slabijeg snabdevanja srcanog mišica kiseonikom uz kontinuirano pracenje srcane frekvence, arterijskog krvnog pritiska i ehokardiografskog zapisa. U prisustvu ateroskleroze koronarnih krvnih sudova dolazi do ishemije što se manifestuje promenom u kretanju srcanih zidova a to je vidljivo ehokardiografski.

UZ SRCA SA KOLORDOPLEROM

Ultrazvucni pregled srca je neinvazivna i potpuno bezbolna dijagnosticka metoda kojom se obavlja pregled srca i velikih krvnih sudova srca. Ovom dijagnostickom metodom moguce je otkrivanje bolesti srcanih zalistaka, oštecenja srcanog mišica nakon preležanog infarkta miokarda, zapaljenja srcanog mišica ili zalistaka kod miokarditisa ili endokarditisa, kao i bolesti velikih krvnih sudova srca ili prisustva krvnih ugrušaka u plucnoj arteriji.

HOLTER MONITORING EKG

Holter monitoring EKG je neinvazivna dijagnosticka procedura i predstavlja poseban postupak kontinuiranog pracenja rada srca u toku odredenog vremenskog perioda, najcešce u toku 24 sata, ali po potrebi i duže. Indikacije za Holter monitoring EKF su razliciti poremecaji srcanog rada, krize svesti, vrtoglavice. Snimanje se izvodi tako što se pacijentu na grudni koš postave elektrode koje su povezane sa malim aparatom, koji beleži elektrokardiogram pacijenta. Pacijent tokom nošenja holtera obavlja uobicajne dnevne aktivnosti, koje beleži u dnevnik aktivnosti i saopštava ih kardiologu, radi što preciznijeg tumacenja rezultata.

HOLTER MONITORING KRVNOG PRITISKA

Ova metoda obezbeduje posebne podatke o 24-satnom prosecnom krvnom pritisku, dnevnim, nocnim i jutarnjim vrednostima a u cilju dijagnostike bolesti, pracenja efekta terapije, proceni rizika komplikacija. Indikovan je kod bolesnika sa velikim varijabilnostima krvnog pritiska kao i kod bolesnika sa granicnom hipertenzijom, zatim kod sumnje na postojanje hipertenzije tokom spavanja, ili epizoda postojanja niskog krvnog pritiska.