Prof. dr Stojanka Đurić

Prof_DjuricProf. dr Stojanka Đurić, redovni profesor Medicinskog fakulteta u Nišu, u penziji, specijalista neuropsihijatar, subspecijalista iz kliničke neurofiziologije, vlasnik specijalističke neuropsihijatrijske ordinacije “NEUROMEDIC” u Nišu. Bavi se neurologijom i kliničkom neurofiziologijom više od 35 godina.

Završila je Medicinski fakultet u Nišu, specijalizaciju iz neuropsihijatrije i subspecijalizaciju iz kliničke neurofiziologije i odbranila doktorsku disertaciju na istom fakultetu. Bila je na edukaciji iz Kliničke neurofiziologije u Kliničkom centru u Ljubljani, u Nacionalnoj bolnici u Londonu i u Medicinskom akademskom centru u Amsterdamu. Objavila je preko 250 naučnih i stručnih radova u domaćim i inostranim časopisima, na domaćim i inostranim kongresima. Kao autor, napisala je 4 knjige izoblsati EEG-e, EMNG-e i Evociranih potencijala, a koautor je u četiri knjige, od kojih su dve internacionalnog značaja na engleskom jeziku. Urednik je jednog udžbenika i jednog praktikuma za studente strukovnih studija Medicinskog fakulteta u Nišu.

Bila je direktor Klinike za neurologiju i pomoćnik direktora Kliničkog centra u Nišu pet godina. Osnivač je službe Kliničke neurofiziologije na Klinici za neurologiju čiji je višegodišnji načelnik. Edukovala je preko 30 lekara iz EEG-e, EMNG-e i Evociranih potencijala u Srbiji. Bila je član republičke Komisije za stručni nadzor iz Neurologije, Komisije za polaganje specijalističkog ispita iz neurologije i predsednik Komisije za polaganje subspecijalističkog ispita iz kliničke neurofiziologije na Medicinskom fakultetu u Nišu. Bila je šef Katedre za neurologiju Med. fakulteta i predsednik Neurološke sekcije SLD-a. Srbije.

U toku svog profesionalnog rada više puta je nagrađivana za izuzetan doprinos razvoju zdravstvene službe, a 2002. god. monografija pod nazivom “EVOCIRANI POTENCIJALI” čiji je ona autor, dobila je prvu nagradu SLD-a u Nišu.

Na kraju profesionalne karijere nagrađena je najvišom nagradom Srpskog Lekarskog Društva – nagradom za ŽIVOTNO DELO.

 

 

Dr med Vanja Đurić

Prof_DjuricDr med Vanja Đurić, specijalista neurologije, elektroneuromiografer. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Nišu. Specijalizaciju iz neurologije u trajanju od četiri godine završila je na istom fakultetu.

Radila je kao doktor medicine, specijalista neurologije i elektroneuromiografer jedanaest godina na Klinici za neurologiju u Nišu na Odeljenju kliničke neurofiziologije i na Odeljenju za neuromišićne bolesti. Završila je edukaciju iz elektroneuromiografije u trajanju od godinu dana na istoj Klinici.

Iskustvo je sticala i usavršavala se u Lozani u Švajcarskoj na Univerzitetskoj Klinici na Odeljenju za neuromišićne bolesti i u kabinetu za elektroneuromiografiju. Završila je kurs iz elektroneuromiografije u Bernu u Švajcarskoj. Zatim, edukovala se u Parizu i Nici u Francuskoj iz oblasti neuromišićnih bolesti. Do sada je kao autor i koautor publikovala i saopštila 40 radova u domaćim i internacionalnim časopisima, od kojih su mnogi na Sci listi. Redovno prati domaće i internacionalne kongrese i novine iz oblasti neurologije, posebno neuromišićnih bolesti i elektroneuromiografije. Aktivno učestvuje u naučnoistraživačkim projektima.

Trenutno je u završnoj fazi akademskih doktorskih studija na smeru medicinske nauke i radi na odobrenoj doktorskoj disertaciji iz oblasti neuropatija. Član je Društva neurologa Srbije (DNS) i Evropske akademije za neurologiju (EAN). Služi se engleskim i francuskim jezikom.
 

 

Aleksandra Smiljković

Aleksandra_SmiljkovićRođena je 1991. godine u Brestovcu kod Niša. Završila je srednju medicinsku školu takođe u Nišu 2010. godine, a Visoku stručnu školu za fizioterapeuta u Ćupriji. Radi kao strukovni fizioterapeut u ordinaciji NEUROMEDIC od 2015. god.
 

 

Teodora Pejčić

Teodora PejčićRođena je 1991. godine u Prištini . Završila je srednju medicinsku školu u Nišu , a fakultet za Pravne i poslovne studije 2018 takođe u Nišu. Radi u ordinaciji NEUROMEDIC od 2017. godine.
 

 

Snežana Mitić

Snežana MitićRođena je 1948. godine u Ražnju. Završila je srednju medicinsku školu u Nišu 1967. godine, a Višu medicinsku školu u Beogradu 1990. godine. Radi kao viši fizioterapeut u ordinaciji NEUROMEDIC od samog osnivanja 2002. godine.
 

 

Milena Blagojević

Milena BlagojevićRođena je 1984. godine u Aleksincu. Završila je srednju medicinsku školu u Nišu 2003. godine. Radi u ordinaciji NEUROMEDIC od 2016. godine.