Pulmologija

 

Pulmologija

Stopa oboljevanja od plucnih bolesti je u sve vecem porastu zbog mnogobrojnih etioloških faktora kao što su pušenje I zagadenje vazduha, zatim razliciti alergeni, bakterije I virusi. Specijalisti za plucne bolesti Neuromedic poliklinike se bave dijagnostikom I lecenjem akutnih I hronicnih plucnih bolesti odraslih.

Najčešći simptomi bolesti respiratornog trakta su:

Zapušenost i curenje nosa

Kašalj i iskašljavanje

Bolovi u grudima

Bolovi pri disanju

Otežano disanje

Štucanje i kijanje

Dodatne dijagnostičke procedure:

Tokom pregleda, lekar specijalista procenjuje da li je potrebna dopunska dijagnostika I potom odlucuje o terapiji koju pacijent može dobiti. Pored velike strucnosti naših profesora I specijalista iz ove oblasti, u našoj poliklinici mogu se obaviti I neke od dodatnih dijagnostickih procedura :

Spirometrija

Bronhodilatatorni ( Ventolinski ) test

Bronhoprovokacioni test

Alergo test

SPIROMETRIJA

Spirometrija je test koji se veoma cesto koristi za ispitivanje disajne funkcije pluca. Test je brz i bezbolan kojim se meri zapremina vazduha koju ispitanik može da izduva iz pluca. Koristi se u otkrivanju i pracenju astme i hronicne opstruktivne bolesti pluca. Ispitivanje traje oko 15min.

BRONHODILATATORNI TEST

Bronhodilatatorni ili ,, Ventolinski” test predstavlja spirometrijsko ispitivanje plucne funkcije nakon udisanja lekova koji šire disajne puteve. Predstavlja brzu, jednostavnu I bezbolnu metodu kojom se procenjuje plucna funkcija. Koristi se u cilju otkrivanja I dokazivanja astme I pracenja toka ove bolesti ili u cilju razlikovanja astme od hronicne opstruktivne bolesti pluca.

BRONHOPROVOKACIONI TEST

Ovaj test se koristi za procenu osetljivosti disajnih puteva na primenu supstanci koje dovode do suženja disajnih puteva. Za ispitivanje se takode koristi metoda spirometrije. Bronhoprovokacioni test se koristi za ispitivanje I dokazivanje razlicitih, atipicnih oblika astme kao I dokazivanje postojanja astme kao profesionalnog oboljenja, zatim za procenu efikasnosti terapije I otkrivanje faktora rizika za razvoj astme.

ALERGO TEST

Alergološke kožne probe predstavljaju brz I efikasan nacin za otkrivanje supstanci iz okoline, koji se oznacavaju kao alergeni, koje mogu biti uzrok alergijskih reakcija. Testiranje se izvodi na najcešce poznate alergene koji mogu biti inhalacioni ili nutritivni. Neki od njih su : grinje, bud, polen, trava I drvece, perje, prašina, mleko, jaja.