Poliklinika NEUROMEDIC – Cenovnik

Poliklinika NEUROMEDIC – Cenovnik

Poliklinika Neuromedic pruža širok spektar dijagnostičkih, terapijskih i rehabilitacionih usluga, uz korišćenje najnovijih tehnologija i pristupa u medicini.

Ovde možete pronaći informacije o cenama naših medicinskih usluga i tretmana kako biste bolje razumeli našu ponudu.

Dobrodošli u Polikliniku Neuromedic, vodeću ustanovu za neurologiju, robotsku neurorehabilitaciju, fizikalnu i internu medicinu.

Poliklinika Neuromedic pruža širok spektar dijagnostičkih, terapijskih i rehabilitacionih usluga, uz korišćenje najnovijih tehnologija i pristupa u medicini.

Ovde možete pronaći informacije o cenama naših medicinskih usluga i tretmana kako biste bolje razumeli našu ponudu.

NEUROLOGIJA

Menu Item
Prvi pregled neurologa
4.000
Menu Item
Kontrolni pregled neurologa
2.000
Menu Item
Kontrolni pregled profesora
3.000
Menu Item
Prvi pregled profesora
7.000
Menu Item
Blink refleks
5.000
Menu Item
EEG snimanje
5.000
Menu Item
EMNG ruku ili nogu
8.000
Menu Item
EMNG ruku i nogu
10.000
Menu Item
TNT
7.000
Menu Item
VEP
6.000
Menu Item
SEP
10.000
Menu Item
AEP
6.000
Menu Item
EP komplet
14.000
Menu Item
Konsultacija
2.000
Menu Item
VEMP
7.000
Menu Item
EEG nakon deprivacije
6.000
Menu Item
Test efakticke transmisije (TET)
7.000
Menu Item
ERG
6.000
Menu Item
SEP n.trigeminusa
7.000
Menu Item
Dekompresiona terapija za vratni i lumbalni deo kičme
4.000
Menu Item
Komplet dekompresione terapije za lumbalni ili vratni
deo kičme
3.500
Menu Item
Komplet dekompresione terapije za lumbalni i vratni
deo kičme
6.000
Menu Item
EEG i pregled
8.000
Menu Item
EMNG nogu i pregled
10.000
Menu Item
EMNG ruku i pregled
10.000
Menu Item
EMNG ruku i nogu i pregled
12.000
Menu Item
ENG ruku ili nogu
4.000
Menu Item
ENG ruku i nogu
6.000

KARDIOLOGIJA

Menu Item
Pregled specijaliste interne medicine
4.000
Menu Item
Kontrolni pregled specijaliste interne medicine u okviru
mesec dana
2.000
Menu Item
Kontrolni pregled specijaliste interne medicine nakon
mesec dana
2.500
Menu Item
Pregled kardiologa sa EKG-om
4.500
Menu Item
Kontrolni pregled kardiologa u okviru mesec dana
2.000
Menu Item
Kontrolni pregled kardiologa nakon mesec dana
2.500
Menu Item
Pregled profesora kardiologa sa EKG-om
5.000
Menu Item
Kontrola profesora kardiologa u okviru mesec dana
2.000
Menu Item
Kontrola profesora kardiologa nakon mesec dana
3.000
Menu Item
Ultrazvuk srca sa kolor doplerom
4.000
Menu Item
Test fizičkim opterećenjem
4.500
Menu Item
Stres EHO kardiološki test
8.000
Menu Item
Holter EKG 24h
3.000
Menu Item
Holter EKG 48h
4.000
Menu Item
Holter EKG 72h
5.000
Menu Item
Holter EKG 96h
6.000
Menu Item
Holter EKG 120h
7.000
Menu Item
Holter EKG 144h
8.000
Menu Item
Holter EKG 168h
9.000
Menu Item
Ambulantno merenje krvnog pritiska (Holter TA 24h).
3.000
Menu Item
Ambulantno merenje krvnog pritiska (Holter TA 48h)
4.000

PULMOLOGIJA

Menu Item
Pregled profesora pulmologa
5.000
Menu Item
Kontrolni pregled profesora pulmologa u okviru mesec dana
2.000
Menu Item
Kontrolni pregled profesora pulmologa nakon mesec dana
3.000
Menu Item
Pregled specijaliste pulmologa
3.000
Menu Item
Kontrolni pregled kardiologa u okviru mesec dana
2.000
Menu Item
Kontrolni pregled kardiologa nakon mesec dana
2.500
Menu Item
Spirometrija
3.000

PSIHOLOGIJA

Menu Item
Kratki kognitivni status (Mini mental score)
3.000
Menu Item
Neuropsihološki skrining za demenciju
5.000
Menu Item
Neuropsihološko testiranje
7.000

GASTROENTEROLOGIJA

Menu Item
Pregled specijaliste gastroenterologa
4.000
Menu Item
Kontrolni pregled gastroenterologa u okviru mesec dana
2.000
Menu Item
Kontrolni pregled specijaliste nakon mesec dana
2.500
Menu Item
Pregled profesora gastroenterologa
5.000
Menu Item
Pregled profesora gastroenterologa u okviru mesec dana
2.500
Menu Item
Pregled profesora gastroenterologa nakon mesec dana
3.000
Menu Item
Helicobacter test
2.000

ENDOKRINOLOGIJA

Menu Item
Pregled endokrinologa
4.000
Menu Item
Kontrolni pregled endokrinologa u okviru mesec dana
2.000
Menu Item
Kontrolni pregled endokrinologa nakon mesec dana
2.500
Menu Item
Pregled profesora endokrinologa
5.000
Menu Item
Kontrolni pregled profesora endokrinologa u okviru mesec dana
2.500
Menu Item
Kontrolni pregled profesora endokrinologa nakon
mesec dana
3.000

HEMATOLOGIJA

Menu Item
Pregled profesora hematologa
5.000
Menu Item
Kontrolni pregled profesora hematologa u okviru mesec dana
2.500
Menu Item
Kontrolni pregled profesora hematologa nakon mesec dana
3.000
Menu Item
Pregled specijaliste hematologa
4.000
Menu Item
Kontrolni pregled hematologa u okviru mesec dana
2.000
Menu Item
Kontrolni pregled hematologa nakon mesec dana
2.500
Menu Item
Periferni razmaz
2.500

NEFROLOGIJA

Menu Item
Pregled profesora nefrologa
5.000
Menu Item
Kontrolni pregled profesora nefrologa u okviru mesec dana
2.500
Menu Item
Kontrolni pregled profesora nefrologa nakon mesec dana
3.000
Menu Item
Pregled specijaliste nefrologa
4.000
Menu Item
Kontrolni pregled specijaliste nefrologa u okviru mesec dana
2.000
Menu Item
Kontrolni pregled specijaliste nefrologa nakon mesec dana
2.500

REUMATOLOGIJA

Menu Item
Pregled profesora reumatologa
6.000
Menu Item
Kontrolni pregled profesora reumatologa nakon
mesec dana
3.000
Menu Item
Mala kontrola (pregled laboratorijskih analiza, u okviru mesec dana)
2.000
Menu Item
Konzilijarni pregled sa dva člana
8.000
Menu Item
Konzilijarni pregled sa tri člana
10.000
Menu Item
Terapija bola (blokada)
10.000
Menu Item
Punkcija zgloba (IA)
6.000
Menu Item
Intrartikularna aplikacija hodroprotektora (Hyaluron)
16.000
Menu Item
Intrartikularna aplikacija hodroprotektora (Chondrial plus)
19.000

ULTRAZVUK

Menu Item
Ultrazvuk zglobova, mišića i mekih tkiva
3.500
Menu Item
Ultrazvuk perifernih limfnih žlezdi
3.500
Menu Item
Ultrazvuk abdomena
3.500
Menu Item
Kolor dopler karotidnog i VB sliva
4.000
Menu Item
Kolor dopler arterija i vena ruku i nogu
6.000
Menu Item
Kolor dopler arterija i vena donjih ili gornjih ekstremiteta
5.000
Menu Item
Kolor dopler vena gornjih ili donjih ekstremiteta.
3.000
Menu Item
Kolor dopler vena ruku i nogu
4.000
Menu Item
Kolor dopler arterija gornjih ili donjih ekstremiteta
3.000
Menu Item
Kolor dopler arterija ruku i nogu
4.000
Menu Item
Kolor dopler abdominalne aorte sa ilijačnim arterijama
4.500
Menu Item
Kolor dopler abdominalne aorte sa ilijačnim arterijama
4.500
Menu Item
Kolor dopler renalnih arterija i nadbubrega
4.500
Menu Item
Ultrazvuk štitne žlezde
3.500
Menu Item
Ultrazvuk limfnih žlezda i mišića vrata
3.500
Menu Item
Ultrazvuk mekih tkiva vrata (parotidnih žlezdi i submandibularnih
žlezdi)
3.500
Menu Item
Ultrazvuk timusa
3.500
Menu Item
Ultrazvuk urogenitalnog trakta
3.000
Menu Item
Ultrazvuk dojke
3.600
Menu Item
Ultrazvuk male karlice
3.000
Menu Item
Kolor dopler dojke
3.600

FIZIKALNA MEDICINA I REHABILITACIJA

Menu Item
Pregled profesora fizijatra
5.000
Menu Item
Pregled fizijatra
4.000
Menu Item
Kontrola fizijatra u okviru mesec dana
2.000
Menu Item
Kontrola fizijatra
3.000
Menu Item
Robot kolena
2.000
Menu Item
Robot ramena
2.000
Menu Item
Terapija laserom visoke snage HPL (Novo! Jedini u Srbiji!)
1.000
Menu Item
Ultrazvuk
1.000
Menu Item
Ultrazvuk sa TENS-om
1.500
Menu Item
Ultrazvuk sa interferentnim strujama
1.500
Menu Item
Ultrazvuk sa dijadinamičnim strujama
1.500
Menu Item
Transkutana elektro nervna stimulacija – TENS terapija
1.000
Menu Item
Interferentne struje
1.000
Menu Item
Dijadinamične struje
1.000
Menu Item
Elektroforeza lekova
1.000
Menu Item
Stabilna galvanizacija
1.000
Menu Item
Elektrostimulacija eksponencijalnim strujama (E1, E2, SP)
1.000
Menu Item
Lampa
500
Menu Item
Kinezi terapija (15min)
1.000
Menu Item
Kinezio tejping
1.600
Menu Item
Magnet
1.000
Menu Item
Laser
1.000
Menu Item
Dekompresijski tretman lumbalnog dela kičme
2.500
Menu Item
Dekompresijski tretman vratnog dela kičme
2.500
Menu Item
Robotika 1
7.000
Menu Item
Robotika 2
9.500
Menu Item
Robotika 3
12.000
Menu Item
Robotika 4
14.000
Menu Item
Robotika 5
16.000
Menu Item
Robotika 6
18.000
Menu Item
Robotika 7
18.000
Menu Item
Robotika 8
21.000
Menu Item
Robotika 9
24.000
Menu Item
Multiterapija
1.000
Menu Item
Davanje injekcija (Diprofos)
1.000
Menu Item
Davanje injekcija
500

MAGNETNA REZONANCA

Menu Item
Magnetna rezonanca torakalne kičme
13.000
Menu Item
Magnetna rezonanca lumbalno-sakralne kičme
13.000
Menu Item
Magnetna rezonanca cele kičme (u istom danu)
30.000
Menu Item
Magnetna rezonanca male karlice
16.000
Menu Item
Magnetna rezonanca kukova
16.000
Menu Item
Magnetna rezonanca abdomena (jetra, pankreas, slezina, bubrezi, nadbubrežna žlezda, ureteri, limfni sistem)
13.000
Menu Item
Magnetna rezonanca medijastinuma
13.000
Menu Item
Magnetna rezonanca dojki
20.000
Menu Item
Magnetna rezonanca natkolenice, potkolenice, nadlaktice, podlaktice
13.000
Menu Item
Magnetna rezonanca kolena, ramena, skočnog zgloba, šake, lakta
13.000
Menu Item
Magnetna rezonaca jednog zgloba
13.000
Menu Item
Magnetna rezonanca mozga sa sedacijom
16.000
Menu Item
Magnetna rezonanca lumbalno-sakralnog dela kičme sa sedacijom
16.000
Menu Item
Magnetna rezonanca hipofize
17.500
Menu Item
Magnetna rezonanca lumbalno-sakralnog i torakalnog dela kičme u istom danu
24.000
Menu Item
Magnetna rezonanca lumbalno-sakralnog i vratnog dela kičme u istom danu
24.000
Menu Item
Magnetna rezonanca vratnog i torakalnog dela kičme u istom danu
22.000
Menu Item
Magnetna rezonanca venografija
13.000
Menu Item
Kontrastno sredstvo za magnetnu rezonancu
5.000
Menu Item
Magnetna rezonanca mekih tkiva vrata
18.000
Menu Item
Magnetna rezonanca mozga
13.000
Menu Item
Magnetna rezonanca krvnih sudova mozga ili vrata (angiografija)
10.000
Menu Item
Magnetna rezonanca krvnih sudova mozga i vrata (angiografija)
13.000
Menu Item
Magnetna rezonanca orbita
13.000
Menu Item
Magnetna rezonanca abdomena + MRCP
19.500
Menu Item
Magnetna rezonanca žučnih kanala (MRCP)
13.000
Menu Item
Magnetna rezonanca dva zgloba (stopal, šake) u istom danu
20.000
Menu Item
Treće i svako sledeće snimanje u istom danu
6.000
Scroll to Top