Elektroneuromiografija
(ENMG)

Elektroneuromiografija
(ENMG)

Elektroneuromiografija (ENMG) je medicinska dijagnostička procedura koja se koristi za procenu električne aktivnosti mišića i provođenje nervnih signala kako bi se identifikovali problemi sa živcima ili mišićima.

ENMG je dijagnostička metoda za utvrđivanje bolesti i oštećenja perifernog nervnog sistema

Elektroneuromiografija (ENMG) je medicinska dijagnostička procedura koja se koristi za procenu električne aktivnosti mišića i provođenje nervnih signala kako bi se identifikovali problemi sa živcima ili mišićima.

Šta je to Elektroneuromiografija (ENMG)?

Elektroneuromiografija (ENMG) je dijagnostička metoda koja služi za registraciju akcionih potencijala motornih jedinica mišića i ispitivanje provodljivosti perifernih živaca. Metoda električne stimulacije nerava i merenje brzine provođenja naziva se elektroneurografija (ENG), a metoda registracije akcionih potencijala motornih jedinica, spontane i insercione aktivnosti mišića naziva se elektromiografija (EMG).

ENMG je dijagnostička metoda za utvrđivanje bolesti i oštećenja perifernog nervnog sistema. To podrazumeva ispitivanje dela nervnog sistema od tela nervne ćelije u kičmenoj moždini (motorni neuron), preko korenova nerava (radiksa), spletova nerava (pleksusa), perifernih nerava, neuromišićne sinapse i mišića.

Elektroneuromiografija ENMG Neuromedic
Elektroneuromiografija ENMG Neuromedic

ENMG kao dopunska dijagnostička metoda treba da odgovori na sledeća pitanja:

 • Da li je bolest perifernog ili centralnog motornog neurona?
 • Da li je mišić patološki promenjen, ili nije?
 • Da li je promena miogena, ili neurogena?
 • Ako je neurogena, da li odgovara spinalnoj leziji, ili leziji perifernog nerva?
 • Da li je promena lokalizovana, ili obuhvata više mišića?
 • Da li je denervacija kompletna, ili parcijalna?
 • Da li je proces aktivan ili stacionaran, progresivan ili, sa kompenzatornim ili reinervacionim elementima?
 • Da li je poremećaj funkcije neuromišićne sinapse, što se sreće kod mijastenije gravis i mijasteničnog sindroma
 • Da li je u pitanju polineuropatija ili radikulopatija?

Kada je potrebna ENMG?

Neurološka oboljenja kod kojih je potrebno uraditi ENMG su:

 • Degenerativna oboljenja kičmenog stuba, u prvom redu diskusa. Da li postoji pritisak diskusa na nervne korenove i njihovo posledično oštećenje.
 • Povrede perifernih nerava
 • Dijabetes mellitus, da bi se utvrdilo da li su se razvile komplikacije osnovnog oboljenja u vidu dijabetesne polineuropatije.
 • Sva neurološka oboljenja koja zahvataju periferni nervni sistem (bolest motornog neurona, neuropatije), oboljenja mišića (miopatije, mišićne distrofije), oboljenja kod kojih postoji poremećaj na nivou neuromišićne spojnice (mijastenija gravis i mijastenični sindrom).
 • Pacijenti koji imaju hronično trnjenje stopala, nogu i ruku, osećaj poigravanja mišića, osećaj pojačanog zamaranja mišića ramenog pojasa ili nogu, gubitak mišića, i napetost u mišićima, bolove u vratnom delu kičme i rukama, bolove u nogama praćene trnjenjem ili sedalne regije.
Elektroneuromiografija ENMG Neuromedic

ENMG na poliklinici NEUROMEDIC

ENMG snimanje vrši izuzetno stručan visoko edukovan tim neurologa i neurofiziologa, koji su se iz ove oblasti edukovali pod rukovodstvom prof. dr Stojanke Đurić, na Klinici za neurologiju u Nišu.

Prof. dr Đurić i osnivač službe Kliničke neurofiziologije na Klinici za neurologiju u Nišu i edukovala je preko 30 lekara iz ove oblasti. Bila je na edukaciji iz Kliničke neurofiziologije na Klinici za neurologiju u Ljubljani, u Nacionalnoj bolnici u Londonu i u Medicinskom akademskom centru u Amsterdamu. I dalje se bavi elektroneuromiografijom i svoj tim neurologa i neurofiziologa iz poliklinike NEUROMEDIC upućuje na edukaciju u neurofiziološkim centrima u Evropi.

Navodimo primer dr Vanje Đurić, koja je bila na edukaciji iz EMNG-e kod profesora Stalberga u Upsali u Švedskoj.

Uradite ENMG u poliklinici Neuromedic

U našoj ustanovi elektroneuromiografiju (ENMG) radi stručni tim neurologa i neurofiziologa.
Snimanje možete uraditi svakog radnog dana uz prethodno zakazivanje na telefone 
018/249249 i 064/1432066
ili zakažite online putem našeg formulara.

Scroll to Top