Evocirani potencijali (EP)

Evocirani potencijali (EP)

Evocirani potencijali su precizna metoda koja nam omogućava da dublje razumemo vaš nervni sistem.

Naš stručni tim neurologa i tehničara koristi najnoviju tehnologiju kako bi obezbedio najtačnije i najpouzdanije rezultate.

EP su dijagnostički testovi koji se koriste za ispitivanje funkcije senzornih i senzitivnih sistema i njihovih pratećih struktura.

Evocirani potencijali su precizna metoda koja nam omogućava da dublje razumemo vaš nervni sistem.

Naš stručni tim neurologa i tehničara koristi najnoviju tehnologiju kako bi obezbedio najtačnije i najpouzdanije rezultate.

Šta su evocirani potencijali (EP)?

Evocirani potencijali (EP) su dijagnostički testovi koji se koriste za ispitivanje funkcije senzornih i senzitivnih sistema i njihovih pratećih struktura.

U zavisnosti od toga koji se sistem ispituje, primenjuje se i odgovarajuci stimulus. Za ispitivanje vizuelnog sistema upotrebljava se svetlost, za ispitivanje akustičnog sistema zvuk, za ispitivanje funkcije senzitivnog sistema električni ili mehanički stimulus i za ispitivanje funkcije motornih puteva električna ili magnetna stimulacija.

Odgovor koji se dobija nakon izvesnog vremena predstavlja odgovor pojedinih struktura perifernog i centralnog nervnog sistema.

Evocirani potencijali Neuromedic
Evocirani potencijali Neuromedic

Koji testovi evociranih potencijala postoje?

 • Vizuelni evocirani potencijali – VEP
 • Elektroretinogram štapića i čepića – ERG
 • Akustični evocirani potencijali (AEP)
 • Samosenzitivni evocirani potencijali – SEP
 • Somatosenzitivni evocirani potencijali nervusa trigeminusa – SEP trigeminusa
 • Vestibularni evocirani mišićni potencijal – VEMP

Indikacije za primenu VEP-a i ERG-a

 • Oboljenja optičkog nerva-neuritis nervi optici koji se često sreće kao inicijalni simptom kod pacijenata sa multiplom sklerozom. Klinički znaci optičkog neurita su nagli gubitak vida praćen bolom u zahvaćenom oku ili se bol širi supraorbitalno. Pojačava se pokretanjem oka. Optički neuritis je obično jednostran, a ređe obostran.
 • Kompresivne lezije očnog nerva koje se sreću kod tumora hipofize i kraniofaringeoma.
 • Kod oftalmoloških oboljenja: refrakcione anomalije, katarakta ambliopija, glaucom, retinopatija, juvenilana i senilna makularna degeneracija.
Evocirani potencijali Neuromedic

Akustični evocirani potencijali (AEP)

Primenjuju se kod smetnji sluha, oslabljenog ili izgubljenog sluha, zujanja u ušima, vrtoglavica-perifernog vertiga.

Služe za ispitivanje funkcije perifernog i centralnog dela akustičnog puta.

Indikacije za primenu AEP-a

 • Oboljenja slušnog nerva
 • Tumori i vaskularne lezije moždanog stabla
 • Periferni i centralni vertigo
 • Multipla skleroza
 • Povrede mozga
 • Komatozna stanja
 • Potvrđivanje moždane smrti

Samosenzitivni evocirani potencijali (SEP)

Ovaj test evociranih potencijala primenjuje se za ispitivanje funkcije senzitivnog sistema od perifernog nerva do senzitivnog korteksa u mozgu.

Stimulacijom perifernih nerava ruku, nogu i lica elektricnim stimulusom, nakon usrednjavanja stimulusa u određenom frekventnom području, registruju se odgovori na određenim mestima ekstremiteta, kičmene moždine i mozga.

Indikacije za primenu SEP-a:

 • Oštećenja perifernih nerava i radiksa
 • Lezije kičmene moždine u cervikalnom i torakalnom delu
 • Cervikalna mijelopatija (kod diskus hernije u vratnom delu kičme)
 • Povrede kičmene moždine
 • Neuropatije
 • Siringomijelija
 • Multipla skleroza
 • Cerebrovaskularna oboljenja

Ispitivanje vrši neurolog – neurofiziolog kao i medicinski tehničar posebno edukovanih za ovakav vid ispitivanja, a uz pomoć aparata.

Za primenu navedenog snimanja nema apsolutnih kontraindikacija. Metoda je bezbolna i traje 30 do 60 minuta.

Evocirani potencijali (EP)

Pored navedenih testova u poliklinici Neuromedic, primenjuju se i somatosenzitivni evocirani potencijali nervusa trigeminusa – SEP trigeminusa, zatim, vestibularni evocirani mišićni potencijal – VEMP za ispitivanje funkcije nervusa vestibularisa. Najčešće se koristi kod perifernog i centralnog vertiga.

Scroll to Top