Kardiologija

Kardiologija

Kardiologija je oblast interne medicine koja se bavi prevencijom i lečenjem bolesti srca i krvnih sudova.

Tim kardiologa Poliklinike Neuromedic bavi se prevencijom, dijagnostikom i lečenjem ovih kardiovaskularnih poremećaja.

Vaše srce zaslužuje najbolje – kardiološki tim poliklinike Neuromedic

Kardiologija je oblast interne medicine koja se bavi prevencijom i lečenjem bolesti srca i krvnih sudova.

Tim kardiologa Poliklinike Neuromedic bavi se prevencijom, dijagnostikom i lečenjem ovih kardiovaskularnih poremećaja.

Najčešći znaci i simptomi kardiovaskularnih oboljenja

 • Bolovi u grudima, u miru ili pri naporu
 • Osećaj stezanja u grudima, u miru ili pri naporu
 • Osećaj nedostatka daha, u miru ili pri naporu
 • Lupanje srca
 • Mračenje pred očima
 • Malaksalost
 • Brzo umaranje pri manjem naporu
Kardiologija Neuromedic Poliklinika Nis
Kardiologija Neuromedic Poliklinika Nis

Dijagnostičke metode kardiovaskularnih oboljenja

Poliklinika Neuromedic za svoje pacijente obezbeduje pregled profesora i specijalista kardiologije, a od dijagnostičkih metoda koje su značajne nudimo:

 • Elektrokardiografija – EKG
 • Test fizičkim opterećenjem
 • Stres EHO kardiološki test
 • Ultrazvučni pregled srca sa kolor doplerom
 • Holter monitoring EKG (24h, 48h, 72h, 120h, 144h, 168h)
 • Holter monitoring krvnog pritiska (24h, 48h)

Elektrokardiografija (EKG)

Elektrokardiografija predstavlja grafički prikaz električne aktivnosti srca. Brza je, bezbolna i neinvazivna metoda. Snimanje traje 2 ili više minuta, a rezultat je dostupan odmah.

Cilj dijagnostike je otkrivanje poremecaja srčanog ritma (aritmija) ili ishemije srčanog mišića.

Test fizičkim opterećenjem

Test fizičkim opterećenjem je metoda kojom se proverava koronarna rezerva odnosno snabdevenost srca krvlju.

Za vreme testa, bilo da hodate po pokretnoj traci ili da vozite staticki bicikl, prati se krvni pritisak, srčana frekvenca odnosno broj otkucaja u minutu i što se i prati i beleži na EKG-u. Na taj način se prati reakcija srca na povećane potrebe organizma za kiseonikom. Izvođenje ovog testa preporučuje se osobama i bez srčanih tegoba koji imaju u anamnezi faktore rizika u cilju prevencije i ranog otkrivanja koronarnih bolesi.

Stabilni srčani bolesnici bi trebalo periodično da izvode test u cilju praćenja efikasnosti terapije i određivanja stepena bezbednosti fizičke aktivnosti

Kardiologija Neuromedic Poliklinika Nis

Stres EHO kardiološki test

Stres – ehokardiografski test podrazumeva izlaganje doziranom fizičkom opterećenju ili korišćenje farmakolopkih agenasa dipiridamola ili dopamina u cilju izazivanja ishemije miokarda, odnosno slabijeg snabdevanja srcanog mišica kiseonikom uz kontinuirano praćenje srčane frekvence, arterijskog krvnog pritiska i ehokardiografskog zapisa.

U prisustvu ateroskleroze koronarnih krvnih sudova dolazi do ishemije što se manifestuje promenom u kretanju srčanih zidova, a to je vidljivo ehokardiografski.

Ultrazvučni pregled srca sa kolor doplerom

Ultrazvučni pregled srca je neinvazivna i potpuno bezbolna dijagnostička metoda kojom se obavlja pregled srca i velikih krvnih sudova srca.

Ovom dijagnostičkom metodom moguće je otkrivanje bolesti srčanih zalistaka, oštećenja srčanog mišića nakon preležanog infarkta miokarda, zapaljenja srčanog mišica ili zalistaka kod miokarditisa ili endokarditisa, kao i bolesti velikih krvnih sudova srca ili prisustva krvnih ugrušaka u plućnoj arteriji.

Holter monitoring EKG

Holter monitoring EKG je neinvazivna dijagnostička procedura i predstavlja poseban postupak kontinuiranog praćenja rada srca u toku određenog vremenskog perioda, najcešće u toku 24 sata, ali po potrebi i duže.

Indikacije za Holter monitoring EKG su različiti poremećaji srčanog rada, krize svesti, vrtoglavice. Snimanje se izvodi tako što se pacijentu na grudni koš postave elektrode koje su povezane sa malim aparatom, koji beleži elektrokardiogram pacijenta. Pacijent tokom nošenja holtera obavlja uobičajne dnevne aktivnosti, koje beleži u dnevnik aktivnosti i saopštava ih kardiologu, radi što preciznijeg tumačenja rezultata.

Holter monitoring krvnog pritiska

Ova metoda obezbeđuje posebne podatke o 24-satnom prosečnom krvnom pritisku, dnevnim, noćnim i jutarnjim vrednostima a u cilju dijagnostike bolesti, praćenja efekta terapije, proceni rizika komplikacija. Indikovan je kod bolesnika sa velikim varijabilnostima krvnog pritiska kao i kod bolesnika sa graničnom hipertenzijom, zatim kod sumnje na postojanje hipertenzije tokom spavanja, ili epizoda postojanja niskog krvnog pritiska.

Imate kardiološki problem?

Osigurajte zdravlje svog srca danas! Posetite Polikliniku Neuromedic za vrhunsku kardiološku brigu, dijagnostiku i lečenje. Naš stručni tim je spreman za Vas!

Scroll to Top