NIRVANA – Senzorno-interaktivna soba za rehabilitaciju

Senzorno-interaktivna soba za rehabilitaciju

NIRVANA virtuelna stvarnost je potpuno virtualni sistem, primenjen na neuromotornu rehabilitaciju pacijenata sa neurološkim poremećajima.

Sa NIRVANA virtuelnom stvarnošću, izvođenje vežbi rehabilitacije pomaže se visokom senzorno-neuralnom stimulacijom, zasnovanom na vizuelnim i auditivnim povratnim informacijama, pružajući snažan motivacioni impuls.

Pacijent tako dobija više kognitivnih i motoričkih stimulansa, čime se povećava efikasnost celokupnog programa rehabilitacije u poređenju sa konvencionalnim terapijskim pristupom.

Motorička i kognitivna rehabilitacija uz podršku virtuelne stvarnosti

NIRVANA virtuelna stvarnost je potpuno virtualni sistem, primenjen na neuromotornu rehabilitaciju pacijenata sa neurološkim poremećajima.

Sa NIRVANA virtuelnom stvarnošću, izvođenje vežbi rehabilitacije pomaže se visokom senzorno-neuralnom stimulacijom, zasnovanom na vizuelnim i auditivnim povratnim informacijama, pružajući snažan motivacioni impuls.
Pacijent tako dobija više kognitivnih i motoričkih stimulansa, čime se povećava efikasnost celokupnog programa rehabilitacije u poređenju sa konvencionalnim terapijskim pristupom.

Nirvana: Inovacija u rehabilitaciji

Kroz redovno korišćenje ovog uređaja, korisnici mogu očekivati:

  • Brži oporavak od povreda ili operacija.
  • Povećanje snage mišića i izdržljivosti.
  • Smanjenje bola i nelagodnosti.
  • Poboljšanje funkcionalnosti zglobova i mišića.
  • Individualizovan pristup rehabilitaciji.

Rehabilitacija igra ključnu ulogu u oporavku nakon povreda ili operacija. U današnjem svetu, tehnologija se koristi kako bi se unapredila efikasnost ovog procesa, a Nirvana uređaj predstavlja najsavremenije rešenje za rehabilitaciju.

NIRVANA koristi tehnike virtuelne stvarnosti za motoričku i kognitivnu neurorehabilitaciju pacijenata svih uzrasta (deca, odrasli) sa neurološkim poremećajima kao što su moždani udar, cerebralna paraliza, itd.

Nirvana virtuelna stvarnost - Senzorno-interaktivna soba za rehabilitaciju, motorička i kognitivna rehabilitacija uz podršku virtuelne stvarnosti - Neuromedic
Nirvana virtuelna stvarnost - Senzorno-interaktivna soba za rehabilitaciju, motorička i kognitivna rehabilitacija uz podršku virtuelne stvarnosti - Neuromedic

NIRVANA stvara ‘senzornu sobu’ u kojoj pacijent može doživeti virtuelni, stimulativni doživljaj u različitim realističnim scenarijima.

Ovo omogućava da se proces rehabilitacije pacijenta učini efikasnijim uključivanjem subjekta u stimulativno iskustvo. Vežbe se mogu uređivati u realnom vremenu i prilagoditi specifičnim sposobnostima pacijenta.

Sistem kreira različite scenarije na zidovima ili podovima, a pacijent vrši interakciju sa ponuđenim stimulansima.

Uređaj za analizu pokreta detektuje ponašanje pacijenta i prilagođava projektovanu okolinu, pružajući snažne stimulativne i rehabilitativne audiovizuelne povratne informacije.

Sistem je unapred konfigurisan sa setom vežbi koje se mogu prilagoditi u smislu nivoa težine i brzine izvođenja za različite kategorije pacijenata.

Nirvana je mesto gde se nadahnjujući napredak i inovacija susreću sa pažnjom i brižnošću terapeuta.

Obećavamo vam da ćemo uložiti sve napore kako bismo vam pomogli da ostvarite svoje ciljeve rehabilitacije i ponovno pronađete svoju ravnotežu i snagu.

NIRVANA Senzorno-interaktivna soba za rehabilitaciju

Obratite nam se danas kako biste zakazali svoju prvu seansu i započeli put prema oporavku u Nirvani, senzornoj i interaktivnoj sobi za rehabilitaciju. Vaše zdravlje i dobrobit su naš prioritet.
Vaš put do oporavka počinje ovde!

Scroll to Top