Reumatologija

Reumatologija

Reumatologija je medicinska specijalnost koja se bavi dijagnozom i lečenjem različitih poremećaja vezanih za muskuloskeletni sistem (mišićno-koštani sistem) i vezivno tkivo.

Ova oblast medicine obuhvata širok spektar bolesti koje utiču na zglobove, mišiće, kosti, tetive, ligamente i druge komponente muskuloskeletnog sistema, kao i na vezivno tkivo koje podržava različite delove tela.

Poliklinika Neuromedic – Tim iskusnih stručnjaka za reumatologiju

Reumatologija je medicinska specijalnost koja se bavi dijagnozom i lečenjem različitih poremećaja vezanih za muskuloskeletni sistem (mišićno-koštani sistem) i vezivno tkivo.

Ova oblast medicine obuhvata širok spektar bolesti koje utiču na zglobove, mišiće, kosti, tetive, ligamente i druge komponente muskuloskeletnog sistema, kao i na vezivno tkivo koje podržava različite delove tela.

Šta su reumatična oboljenja?

Bolovi koji se javljaju u zglobovima, mišićima, vezivnim i mekim tkivima mogu biti posledica različitih formi artritisa, fibromijalgija, osteoporoze i drugih sistemskih bolesti.

Reumatske bolesti obuhvataju sva bolna stanja lokomotornog aparata, kičmenog stuba, zglobova ekstremiteta, kao i okolnih tkiva: mišića, tetiva i kostiju.

Reumatična oboljena su česta, obično imaju hroničan tok, praćena su bolovima, često nepodnošljivim, sa tedencijom ka pogoršanju i gubitkom funkcije, dovodeći do delimičnog ili potpunog invaliditeta.

Reumatičke tegobe mogu nastati usled degenerativnih promena na lokomotornom aparatu ili reumatičnog zapaljenja.

Degenerativne promene i inflamacija kičmenog stuba su česti uzbok bolova i neuroloških ispada zbog kompresije: kičmene moždine i nervnih korena koji iz nje izlaze, razna oboljenja kostiju, naročito osteoporoza, endokrini, hematološki i metabolički poremećaji, tumori kostiju i meka tkiva, infekcije mikroorganizama, zapaljenje sitnih i vecih krvnih sudova mogu biti uzrok bolova i imitirati reumatizam.

Reumatologija poliklinika Neuromedic
Reumatologija poliklinika Neuromedic

Česti uzrok tegoba (bolova i otoka) je inflamacija mišića i tetiva naročito na mestima njihovih pripoja na kostima.

Reumatske bolesti mogu biti praćene raznim viscelarnim manifestacijama (srce, pluća, digestivni trakt, bubreg, urogenitalni aparati, oči,centralni nervni sistem, periferna krv, krvni sudovi).

Opšte karakteristike reumatskih oboljenja: bolovi, ograničena pokretljivost zglobova, otok zglobova, deformacije zglobova, gubitak u telesnoj težini, epizode neobjašnjive povišene temperatute koja upućuje na početak sistemskih oboljenja i na lokalne latentne infekcije, oštećenje perifernih nerava praćeno bolovima, parastezijama, utrnulošću, hiperstezijom, slabošću mišića i tetivno mišićnih refleksa, ređe mlitavim parezama.

Degenerativni reumatizam perifernih zglobova

 • Osteoporoza kolenog zgloba ili gonartroza i kuka ili koksartroza
 • Osteoartroza zglobova na prstima šaka – Heberdenovi i Bouchard-ovi čvorići
 • Rizartroza palca ređe osteoartroza lakta I ramenog zgloba – omartroza
 • Degenerativne promene na kičmenom stubu: diskopatije, diskus hernije, diskartoz
Reumatologija poliklinika Neuromedic
Reumatologija poliklinika Neuromedic

Zapaljenjska ili inflamatorna reumatska oboljenja

 • Febris Reumatica
 • Reumatoidni artritis
 • Psorijatični reumatizam
 • Polimialgia reumatica
 • Seronegativne spondiloartropatije (ankilozirajući spondilitis – Bechterevljeva bolest, Reiter-ov sindrom, enteropatski reumatizmi)
 • Sistemske bolesti vezivnog tkiva (sistemski eritemski lupus, sistemska skleroza, dermatomiozitis, polimiozitis, Sjogren-sindrom ili Sica sindrom, mešovita sistemska bolest)
 • Vaskulitisi
 • Oboljenja prouzrokovana metaboličkim poremećajima (giht, hondrokalcinoza, alkaptonurija, osteoporoza, osteomalacija)
 • Vanzglobni reumatizam (skapulohumeralnipariartritis – bolno rame, burziti, tendiniti, epikondiliti,Dipitrenova bolest, perizglobne kalcifikacije)
 • Septički bakterijski artritis, gonokokni artritis, infekcije zglobova virusima, mikozama i parazitima
 • Reumatska oboljenja prouzrokovana endokrinim poremećajima (akromagalija, hiperparatireodizam, hipo i hipertireoidizam, diabetes melius)
 • Neurološka oboljenja sa reumatskim tegobama – dekalcificirajuća algo-neuro distrofija ekstemiteta (Sudeckova bolest)
 • Aseptične osteonekroza, razne anomalije u razvoju kostiju
 • Tegobe usled razvoja tumora

Profesor i specijalista iz oblasti reumatologije, vodeći se svojim velikim iskustvom i najsavremenijim dostignućima iz ove oblasti, vrši u poliklinici Neuromedic preglede, dijagnostiku i određuje potrebnu terapiju.
Od dijagnostičkih metoda najznačajnije je primenjivanje ultrazvuka na nivou zglobova, mišića i mekih tkiva, a od terapijskih intraartikulatrna primena injekcije i na taj način lečenje bola.

Šta obuhvata reumatološki pregled?

 • Kliničku primenu muskuloskeletnog ultrazvuka
 • Punkcije zglobova (artrocenteza)
 • Intraartikularne i pariartikularne injekcije
 • Viskosuplementacija

Najčešći simptomi reumatoloških bolesti

 • Bolovi u kostima, zglobovima i mišićima
 • Bolovi u leđima
 • Povišena temperatura
 • Umor i brzo zamaranje
 • Pogoršanje tegoba na hladnoći i kod pogoršanja vremenskih prilika

Potreban vam je pregled reumatologa?

Obratite nam se radi dijagnostike i lečenja svih reumatičkih oboljenja uz korišćenje najsavremenijih metoda. Naš profesor internista reumatolog Vam stoji na raspolaganju.
Zakažite termin još danas!

Scroll to Top