Poliklinika Neuromedic

Poliklinika Neuromedic

Pre 16 godina osnovana je je neurološka ordinacija NEUROMEDIC, prva u Nišu i šire, u malom prostoru od 45 m2 sa jednim neurologom i jednom medicinskom sestrom.

Poliklinika Neuromedic – vaš partner u zdravlju

Pre 16 godina osnovana je je neurološka ordinacija NEUROMEDIC, prva u Nišu i šire, u malom prostoru od 45 m2 sa jednim neurologom i jednom medicinskom sestrom.

Ulažući u znanje, stručnost i novu tehnologiju, nastojali smo da budemo ispred svog vremena u cilju pružanja što kvalitenijih usluga našim pacijentima. U tom kontekstu, učinili smo značajan korak početkom 2015. godine kada je ordinacija preseljena u lepo uređeni prostor od 100 m2. Pored postojećih neurofizioloških metoda (EEG, ENMG, Evocirani potencijali), uveli smo metodu za lečenje diskusa bez operacije – SPINALNU NEOPERATIVNU DEKOMPRESIJU na najnovijim kompjuterizovanim aparatima američke i engleske proizvodnje prvi u Nišu i Srbiji sa uvećanim brojem osoblja. Zahvaljujući velikom trudu i usavršavanju kadrova, a naročito visokom procentu pozitivnih rezultata u ovoj metodi, postali smo lider i jedinstveni centar za lečenje diskusa bez operacije, ne samo u Srbiji već i u zemljama u okruženju, o čemu govori veliki broj zadovoljnih pacijenata.

Novembra meseca 2018. godine, zbog povećanja broja pacijenata i obima poslova, ordinacija je preregistrovana u polikliniku NEUROMEDIC, čiji je osnivač prof. dr Stojanka Đurić, neuropsihijatar i subspecijalista kliničke neurofiziologije, u veoma moderno opremeljenom prostoru na Vizantijskom bulevaru br 17. u Nišu.

Polikinikom rukovode prof. dr Stojanka Đurić, neuropsihijatar i dr spec. med. Vanja Đurić, specijalista neurologije.

Prof dr Stojanka Đurić

Neuropsihijatar, klinički neurofiziolog

Prof. dr Stojanka Đurić
Dr med Vanja Đurić

Neurolog

Dr spec. med. Vanja Đurić

U dosadašnjem šesnaestogodišnjem radu dobra organizacija, profesionalnost, ljubaznost, visoka stručnost kadrova, a posebno visok procenat pozitivnih rezultata čine naše pacijente izuzetno zadovoljnim koji su naša jedina i najbolja reklama.

Opremeljena je najsavremenijim aparatima iz neurofiziologije (EEG, ENMG, Evocirani potencijali), kompjuterizovanim aparatima za spinalnu neoperativnu dekompresiju, svim aparatima za kardiologiju i najsavremenijim 4D ultrazvukom. Ono što je razlikuje od drugih i čini jedinstvenom u Srbiji i na Balkanu, ne samo po spinalnoj dekompresiji, je veći broj raznih modela robota za ROBOTSKU NEUROREHABILITACIJU, što je potpuno nova metoda za lečenje neuroloških, reumatoloških, ortopedskih i drugih pacijenata na ovim prostorima.

Poliklinika je registrovana za tri grane medicine: neurologiju, internu medicinu (kardiologiju, reumatologiju, nefrologiju, gastroenterologiju, hematologiju, endokrinologiju, pulmologiju) i fizikalnu medicinu są robotskom neurorehabilitacijom.

Upoznajte naš tim

U trendu našeg razvoja okupili smo tim najboljih stručnjaka različitih profila sa namerom da na jednom mestu pružimo vrhunsku uslugu i niz novih metoda u dijagnostici i lečenju naših pacijenata: profesore Medicinskog fakulteta, primarijuse, specijaliste, subspecijaliste raznih profila i strukovne fizioterapeute.

Mi smo visoko edukovani, stalno radimo na sticanju novih znanja i veština, uvek smo informisani o novim medicinskim dostignućima.

Naša Misija

Naš jedini cilj je učiniti pacijenta zadovoljnim, unaprediti kvalitet života i pokret!

A to je moguće stalnim ulaganjem u znanje, stručnost, kvalitet, profesionalnost i novu opremu kao što je robotika.

Naša Vizija

Kvalitetom usluga i zadovoljstvom pacijenata težimo ka najboljem NEUROREHABILITACIONOM CENTRU POMOĆU ROBOTIKE U SRBIJI I BALKANU.

Neuromedic Poliklinika Nis

Naša poslovna politika

Temelj naše poslovne politike je stručnost medicinskog osoblja koje prati svetske trendove uz stalno usavršavanje i uvođenje novih tehnologija i metoda u lečenju neuroloških i drugih pacijenata. Visoka profesionalnost i ljubaznost u moderno opremljenom prostoru koji je prilagođen i novim metodama u dijagnostici i lečenju neuroloških i drugih pacijenata na jednom mestu.

Scroll to Top